Punkty wydawania Kart Użytkownika eKonta

Na Karcie Użytkownika eKonta znajdują się dane potrzebne do aktywacji eKonta lub odzyskania zapomnianego hasła. Aby uzyskać Kartę Użytkownika eKonta, musisz osobiście udać się do odpowiedniego punktu wydawania Kart Użytkownika eKonta.

Studenci i doktoranci Politechniki Poznańskiej

Słuchacze Szkoły Doktorskiej powinni udać się do biura Szkoły Doktorskiej, budynek A1 (z zegarem), pokój nr 604, w godz. 8:30–14:00, od poniedziałku do piątku.

Studenci studiów niestacjonarnych I, II stopnia i doktoranckich powinni udać się do Zintegrowanego Centrum Obsługi, budynek A1 (z zegarem), pokój nr 17.

Studenci studiów stacjonarnych I, II stopnia i doktoranckich powinni udać się do dziekanatu odpowiedniego dla swojego kierunku studiów.

Słuchacze studiów podyplomowych powinni udać się do:

  • Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, pokój 309, w godz. 7:00–15:00, od poniedziałku do piątku,
  • lub Zintegrowanego Centrum Obsługi, budynek A1 (z zegarem), pokój nr 17.

Studenci powinni mieć przy sobie legitymację studencką,  doktoranci legitymację doktoranta, a słuchacze studiów podyplomowych – dokument tożsamości.

Pracownicy Politechniki Poznańskiej

Miejsce odbioru Karty Użytkownika w przypadku pracowników zależy od tego, czy celem jest aktywacja eKonta, czy zresetowanie hasła. Do grupy pracowników zalicza się także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.
Pracownicy powinni mieć przy sobie legitymację pracowniczą lub dokument tożsamości.

W celu aktywacji eKonta, pracownicy Politechniki Poznańskiej powinni udać się osobiście do Działu Spraw Pracowniczych, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (budynek Rektoratu), pokój 106.
Godziny przyjęć: 7:00–15:00 od poniedziałku do piątku.

W celu zresetowania hasła, pracownicy Politechniki Poznańskiej powinni udać się osobiście do Działu Obsługi i Eksploatacji, ul. Piotrowo 3a (wysoki budynek bez zegara), pokój 211B lub pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (budynek Rektoratu), pokój 010.
Godziny przyjęć: 7:00–15:00 od poniedziałku do piątku.

 Powróć do logowania

Wróć na początek